2013

Η Οργανωτική Επιτροπή της εκδήλωσης είχε θέση ως προτεραιότητα της   πρώτης αυτής πειραματικής διοργάνωσης να συγκεντρώσει από τη χρηματική  συμμετοχή των αθλητών ένα ικανοποιητικό ποσό για ένα κοινωνικό σκοπό. Συμφωνήθηκε η συλλογή χρημάτων να δοθεί στην ActionAid Hellas. Από τα 10,00€/εγγραφή της χρηματικής συμμετοχή στα 10 χιλιόμετρα δόθηκε το πόσο των 3,00€ και από τα 5,00€/εγγραφή της χρηματική συμμετοχής στα 5 χιλιόμετρα δόθηκε το ποσό των 2,00€. Συνολικά δόθηκε στην οργάνωση το χρηματικό ποσό των 1.900,00€, ποσοστού 13,20% επί των εσόδων από ίδιους πόρους  της διοργάνωσης.

Η ActionAid αποτελεί μια μοναδική συνεργασία ανθρώπων που αγωνίζονται για έναν καλύτερο κόσμο, έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι θα έχουν αρκετή τροφή, πόσιμο νερό, εκπαίδευση και έναν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Για περισσότερα από 35 χρόνια  βρίσκεται στο πλευρό συνανθρώπων μας, σε περισσότερες από 40 χώρες, δημιουργώντας βασικές υποδομές ώστε οι βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσής τους να είναι μόνιμες και ουσιαστικές. Η ActionAid είναι σύμβουλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε θέματα παγκόσμιας ανάπτυξης.

Το ποσό αυτό συμβάλλει στο έργο της οργάνωσης τόσο με τη χορηγία του χρηματικού ποσού που συγκεντρώθηκε όσο και την προβολή της διοργάνωσης στα Εθνικά και Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στους συμμετέχοντες, αθλητές και τους εμπλεκόμενους φορείς, χορηγούς, εθελοντές και θεατές της διοργάνωσης.