Συνεργασία Running Magazine και Lamia Night & Run

Στο πλαίσιο συνεργειών, δικτυώσεων και γενικά καλώ πρακτικών που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην εκδήλωση του Lamia night run 2016 προχωρήσαμε στην συνεργασία με το Running Magazine, έναν σημαντικό φορέα διάχυσης της πληροφορίας στους ενδιαφερόμενους και συμμετέχοντες της εκδήλωσής μας.

http://runningmagazine.gr/

Τους ευχαριστούμε

H Οργανωτική Επιτροπή