Ο Γιάννης Χαμόδρακας στο Lamia Night & Run 2016

Και το 2016, ο γνωστός αθλητής, Γιάννης Χαμόδρακας στο Lamia Night & Run.

Τον Ευχαριστούμε

Η Οργανωτική Επιτροπή