Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος - Χορηγός του Lamia Night & Run

Tο Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» της ομώνυμης πηγής, εμφιαλώνεται στην πηγή του, με υπερσύγχρονα μηχανήματα, χωρίς καμία παρέμβαση από ανθρώπινο χέρι σε όλη τη διαδικασία από την άντληση έως και την διάθεση του προϊόντος και χωρίς να υφίσταται καμία επεξεργασία.

Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. λειτουργεί 2 υπερσύγχρονα εργοστάσια εμφιάλωσης νερών και αναψυκτικών σε συνολική έκταση 176 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή των Ζαγοροχωρίων, η οποία προστατεύεται οικιστικά και οικολογικά από το Π.Δ. 26-9-1979. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, συνολικού εμβαδού 51.200 m2 απασχολεί 300 εργαζόμενους και έχει εγκατεστημένες 9 υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής με συνολική δυναμικότητα 210.000 λίτρων /ώρα. Σε αυτές εμφιαλώνει τα νερά και τα αναψυκτικά της από τις 3 αναγνωρισμένες πηγές φυσικού νερού.

H ποιότητα του εμφυαλωμένου νερού από την παραγωγή μέχρι και τον καταναλωτή είναι ο πρωταρχικός στόχος της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων Α.Ε. από την αρχή της λειτουργίας της το 1992.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στηρίζει το Lamia Night & Run.

Οι συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες θα έχουν την ευκαιρία να ξεδιψάσουν με το φυσικό μεταλλικό νερό «Βίκος» που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του οργανισμού κατά τη διάρκεια της άθλησης. 

http://www.vikoswater.gr/

Τους ευχαριστούμε

Η Οργανωτική Επιτροπή