Δωροθέτης ΠΡΑΞΙΣ - Τρείς τυχεροί του Lamia Night & Run θα κερδίσουν....

Τρεις τυχεροί του Lamia Night & Run 2016 θα κερδίσουν πελματογράφηση από τον Δωροθέτη μας ΠΡΑΞΙΣ.

Η καταγραφή της βάδισης και η ανάλυσή της με ηλεκτρονικό πελματογράφο προσφέρουν στον ειδικό φυσικοθεραπευτή ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για τη διάγνωση μυοσκελετικών παθήσεων, όπως πλατυποδία, κοιλοποδία, συνδρόμων υπερχρήσης (τενοντίτιδες, θυλακίτιδες) ή μηχανικών αποκλίσεων της σπονδυλικής στήλης, όπως σκολίωση, κύφωση, κ.λπ.. Πρόκειται για μία διαγνωστική συσκευή που αποτελείται από πολλούς αισθητήρες, οι οποίοι καταγράφουν τις δυνάμεις που εφαρμόζονται στο πέλμα κατά τη βάδιση.

Η έγκυρη διάγνωση της μυοσκελετικής πάθησης με την ανάλυση των στοιχείων που παρέχει ο ηλεκτρονικός πελματογράφος από εξειδικευμένο και έμπειρο φυσικοθεραπευτή «οδηγεί» στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ή και του προβλήματος με την κατασκευή ορθωτικών πελμάτων, τα οποία διορθώνουν, στηρίζουν ή αποφορτίζουν τα κάτω άκρα και τη σπονδυλική στήλη με αποτέλεσμα τη μέγιστη λειτουργικότητα του πάσχοντα.

Στο φυσικοθεραπευτήριό μας εφαρμόζεται το πρόγραμμα Fit2Feet, προτείνεται η κατασκευή ορθωτικών πελμάτων σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα ασκήσεων, που θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα.

http://www.ptpraxis.gr/

Τους Ευχαριστούμε

Η Οργανωτική Επιτροπή