Συνέντευξη στο Κανάλι ΕΝΑ - Εκδήλωση κοινωνικού προσανατολισμού

Συνέντευξη στο Κανάλι ΕΝΑ - Εκδήλωση κοινωνικού προσανατολισμού. Δείτε το βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=CQXt8Z4WAxU