Οι 300 πρώτοι συμμετέχοντες των 10km θα αποκτήσουν.....

Οι 300 πρώτοι αθλητές των 10km που θα εγγραφούν  θα αποκτήσουν τα αντανακλαστικά της φωτογραφίας.

Προσφορά του Δωροθέτη μας  babaeBar!

https://www.facebook.com/BABAE-214396975297969/?fref=ts

Ευχαριστούμε

Η Οργανωτική Επιτροπή