Νέες διαδρομές του Lamia Night & Run 2016

Στόχος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η συνεχής βελτίωση της διοργάνωσης του Lamia Night & Run!  Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώθηκαν οι νέες διαδρομές λαμβάνοντες  υπόψη:

  • Την αποσυμφόρηση των Βασικών Κόμβων του οδικού άξονα Λαμίας – Καρπενησίου (Διασταυρώσεις Έκθεσης & ΚΕΥΠ)
  • Την κίνηση της διαδρομής μέσα στον αστικό ιστό της πόλης (η προηγούμενη κινείτο περιφερειακά)
  • Την αισθητική αναβάθμιση της καθώς η νέα διαδρομή είναι πολύ εντυπωσιακή αναδεικνύοντας στον αθλητή το ανάγλυφο τη πόλης 
  • Την μείωση της Απότομης Ανωφέρειας που παρουσίαζε η προηγούμενη διαδρομή στα τελευταία 2 χιλιόμετρά της, δίδοντας σταδιακή μικρότερης κλίμακας ανωφέρεια στην νέα διαδρομή.
  • ·Την μετακίνηση της Εκκίνησης του αγώνα στην αισθητικά πιο όμορφη και κεντρική πλατεία της πόλης (Πλατεία Ελευθερίας).
  • Ανάδειξη όλων των σημαντικών πολιτιστικών – ιστορικών κτηρίων και σημείων της πόλης.
  • Την ύπαρξη περισσοτέρων σταθμών υδροδοσίας , εθελοντών και θεατών

Η Οργανωτική Επιτροπή

https://www.youtube.com/watch?v=5nZbG0g2jqo