Χορηγός του Lamia Night Run 2017, η εταιρεία Gaia Επιχειρείν

Χορηγός του Lamia Night Run 2017,   η Gaia Επιχειρείν.

 Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αποτελεί το απαύγασμα πολυετούς προσπάθειας για τη δημιουργία μιας ευρύτερης συμμαχίας στρατηγικών δομών που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό Αγροτικό τομέα.

 Σκοπός της η ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα ως κορωνίδα ανάκαμψης της Εθνικής Οικονομίας, διαμέσου συντονισμένων και καλά οργανωμένων παρεμβάσεων.

 Έχοντας δημιουργήσει ένα πολυμετοχικό και αρραγές σχήμα, διαμορφώνει το στρατηγικό πλάνο ανασυγκρότησης της αγροτικής οικονομίας, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια του κλάδου

 Η διοργάνωση ευχαριστεί τη διοίκηση της εταιρείας

 https://www.c-gaia.gr/

H οργανωτική επιτροπή