Και ο Δημήτρης Κοτσολάρης στο Lamia Night & Run 2016

Και ο Δημήτρης Κοτσολάρης λοιπόν!!! ανάμεσα στους κορυφαίους του Lamia Night & Run 2016!

Τον Ευχαριστούμε

Η Οργανωτική Επιτροπή