Η κορυφαία αθλήτρια Ζωή Ανδρικοπουλου στο Lamia Night & Run 2018

Η κορυφαία αθλήτρια Ζωή Ανδρικοπουλου στο Lamia Night & Run 2018. Ζωή ευχαριστούμε!