Χορηγός της Διοργάνωσης - Home for Health and Fitness

Το ΗΟΜΕ  ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2001 και από τότε άλλαξε τον χάρτη της άσκησης στην πόλη της Λαμίας. Σε αυτά τα 15 χρόνια, δεν σταμάτησε να έχει στόχο τη συνεχή βελτίωση των υποδομών του και των υπηρεσιών που προσφέρει.

 Το ΗΟΜΕ στην περιοχή της Αγριελιάς ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2009, με σκοπό να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ποιοτική άθληση.

Οι εντυπωσιακές του εγκαταστάσεις μαρτυρούν ότι πιο πολύ από γυμναστήριο είναι ένα ολοκληρωμένο αθλητικό κέντρο έκτασης 3.500 μ2, που εξυπηρετεί ευρύτερες αθλητικές ανάγκες της Λαμίας.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στηρίζει το Lamia Night & Run.

http://www.homegym.gr/

Ευχαριστούμε

Η Οργανωτική Επιτροπή