Ενημέρωση Εθελοντών και παράδοση του απαραίτητου εξοπλισμού

 
Την Κυριακή 8 Μαϊου 2016, ώρα 18:30 στο γραφείο της διοργάνωσης Διάκου 8 Λαμία, θα γίνει ενημέρωση των εθελοντών και παραλαβή του απαραίτητου εξοπλισμού.

Με εκτίμηση

Η Οργανωτική Επιτροπή