ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Οργανωτική Επιτροπή κάλεσε τον Γεώργιο Δούση της IAFF/AIMS και έγινε πιστοποίηση της διαδρομής του αγώνα δέκα (10) χιλιομέτρων. Στη συνέχεια και μετά από διορθώσεις έγινε η έκδοση του Πιστοποιητικού για την ακρίβεια της απόστασης. Με την ενέργεια αυτή εξασφαλίσαμε:

  • Την ακριβή μέτρηση της διαδρομής
  • Την πιστοποίηση της διαδρομής για τους elite αθλητές
  • Την  ύπαρξη μόνιμης διαδρομής για τον αγώνα της πόλης

 

Πιστοποίηση Διαδρομής Αγώνα 10km απο την IAAF/AIMS