ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Οργανωτική Επιτροπή της εκδήλωσης είχε θέσει ως προτεραιότητα  των   πρώτων πειραματικών διοργανώσεων, του 2013 και 2014, να συγκεντρώσει από τη χρηματική  συμμετοχή των αθλητών ένα ικανοποιητικό ποσό για ένα κοινωνικό σκοπό. Και συμφωνήθηκε η συλλογή αυτών των χρημάτων να δοθεί στην ActionAid Hellas. Από τα 10,00€/εγγραφή της χρηματικής συμμετοχής στα 10 km δόθηκε το ποσό των 3,00€ και από τα 5,00€/εγγραφή της χρηματικής συμμετοχής στα 3 km δόθηκε το ποσό των 2,00€. Συνολικά δόθηκε στην οργάνωση αυτή το χρηματικό ποσό των 1.900,00€, ποσοστό 13,20% επί των εσόδων από ίδιους πόρους  της διοργάνωσης. Η ενέργειά μας  αυτή συνετέλεσε και στην οικονομική ενίσχυση της ActionAidHellas με τη χορηγία μας  προς αυτή του χρηματικού ποσού που συγκεντρώσαμε  αλλά και στην προβολή της στα  τοπικά και στα εθνικής εμβέλειας Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και στους ίδιους τους συμμετέχοντες, αθλητές και εμπλεκόμενους φορείς, χορηγούς, εθελοντές και θεατές της διοργάνωσης.


Επίσης από υλικά και τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν ωφελήθηκαν τοπικά Ιδρύματα κοινωφελούς έργου της περιοχής της πόλεως της Λαμίας.


Επιπλέον η Οργανωτική Επιτροπή στα πλαίσια των αξιών  και της κουλτούρας της, ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε όλους, αποφάσισε  την διεξαγωγή αγώνα για ΑμΕΑ (λίγες διοργανώσεις έως σήμερα  διοργανώνουν παράλληλα αγώνα για ΑμΕΑ). Η ειδική διαδρομή εξακοσίων μέτρων σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την επιστημονικά υπεύθυνη σωματικής αγωγής για ΑμΕΑ.