Και η Φίλλιπα Πουλίδου στο Lamia Night & Run

Και η γνωστή Φιλλιπα Πουλίδου θα τρέξει στο Lamia Night & Run 2016. Μια αθλήτρια που την χαρακτηρίζει η διάρκεια και οι επιδόσεις.

Την Ευχαριστούμε

Η Οργανωτική Επιτροπή