Χορηγός και το 2017 του Lamia Night Run, το Next Shop!

Χορηγός και το 2017 του Lamia Night Run, το Next Shop του Θέμη Χειμάρα!

#lamianightrun
#nextshop
#itsnotonlyarace

Το Next Shop δραστηριοποιείται και επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η εταιρεία, δομείται κάθετα σε δύο τμήματα.

Στο 1οΤμήμα λειτουργεί πλήρως οργανωμένο Κέντρο Ψηφιακών Εκτυπώσεων. Επενδύοντας συνεχώς σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δημιούργησε μια κάθετη παραγωγική μονάδα εκτυπώσεων, συνδυάζοντας την καθημερινή αμεσότητα ενός φωτοτυπικού κέντρου, με την ποιότητα εκτύπωσης ενός κλασικού τυπογραφείου.

Το 2οΤμήμα επικεντρώνεται στο Λιανικό και Χονδρικό εμπόριο Ειδών Οργάνωσης Γραφείου & Αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τα οποία είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία κάθε φορέα και επιχείρησης. Απευθυνόμενοι κυρίως στους επαγγελματίες της Στερεάς Ελλάδας, προσφέροντας ειδικές ανταγωνιστικές τιμές με επίπεδα εκπτώσεων, παραδίδουμε δωρεάν τα προϊόντα μας στην έδρα του πελάτη.

http://www.nextshop.gr/

Ευχαριστούμε

Η Οργανωτική Επιτροπή