Διαρκής χορηγική στήριξη της Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στο Lamia Night & Run !

Διαρκής χορηγική στήριξη της Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στο Lamia Night & Run !

Η Οργανωτική Επιτροπή του 8ου Lamia Night & Run είναι στην ευχάριστη θέση να δημοσιοποιήσει τη χορηγική στήριξη της Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Η στήριξη  στη διοργάνωση μας δίδει τη δυνατότητα αναβάθμισης της και  αύξησης του κοινωνικού οφέλους της.  

Η  Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε., αποτελεί την κορυφαία εταιρεία παραγωγής και πώλησης υλικών ΜΟΝΩΣΗΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ στη χώρα μας.  Από το 1980 διαρκώς εξελίσσεται και αναπτύσσει  σοβαρή αντίληψη σε θέματα διερεύνησης των πραγματικών αναγκών της αγοράς, στο σχεδιασμό και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. 

Ευχαριστούμε για τη στήριξη

 

Η Οργανωτική Επιτροπή